U bevindt zich op: Aansluiten op eHerkenning Wat is eHerkenning  Voordelen

Voordelen van aansluiten op eHerkenning

Zekerheid over online identiteit

Klaar voor Europees gebruik

Standaard­isatie: Minder kosten

Misbruik­bestrij­ding

Risk and Comp­liance is geregeld

Zekerheid over online identiteit

Het authenticatie- en autorisatieproces wordt blijvend getoetst binnen het netwerk. Zo bent u er altijd zeker van dat u met de juiste personen handelt. Ook zijn de veiligheid en betrouwbaarheid van gegevens van personen altijd op het juiste niveau gegarandeerd, doordat er verschillende betrouwbaarheidsniveaus worden gehanteerd.

Klaar voor Europees gebruik

Met eHerkenning kunnen organisaties in de toekomst ook de identiteit van burgers met andere nationaliteiten checken. Overheidsorganisaties moeten namelijk voor september 2018 eIDAS*-proof zijn en dat kan via een aansluiting op eHerkenning.

Standaardisatie: Minder kosten

Een eigen inlogvoorziening brengt veel kosten met zich mee. Denk aan het ontwikkelen en beheren van applicaties en het uitgeven van eigen inlogmiddelen. Maar ook onderhoud van het systeem, beveiliging en jaarlijkse IT audits. Dit wordt allemaal verzorgd door eHerkenning en omdat het een gestandaardiseerd inlogsysteem is, bespaart u veel kosten.

Misbruikbestrijding

Het gebruik van inlogmiddelen die meer zekerheid geven over wie iemand is, maakt cybercrime en identiteitsfraude moeilijker. Zowel aangesloten organisaties als personen zijn maximaal beschermd als het gaat om privacy en security.

Risk en Compliance is geregeld

Risicomanagement en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving valt onder de verantwoordelijkheid van eHerkenning. De erkende leveranciers van eHerkenning staan onder toezicht van de overheid en ondergaan jaarlijkse en reguliere risicoanalyses, audits en pentesten. Zo kunt u zich richten op waar u goed in bent: dienst verlenen.