Functionaliteiten Release 1.7

Deze release is in april 2013 gerealiseerd. Een aantal functionaliteiten uit release 1.7 zijn optioneel. Dit betekent dat ze pas worden ontwikkeld als een dienstverlener aangeeft dat ze gebruik willen maken van een bepaalde functionaliteit.

Consumenten (B2C) Individuele personen kunnen worden geauthenticeerd om namens zichzelf, als privépersoon online zaken te regelen. Deze functionaliteit wordt momenteel aangeboden door 3 erkende aanbieders: CreAim, KPN en Zet login.
BeroepsbeoefenarenIndividuele personen kunnen worden geauthenticeerd om namens zichzelf, als beroepsbeoefenaar (bijv. advocaat), online zaken te regelen. Dit gebeurt op basis van een beroepsregister. Implementatie van deze functionaliteit is optioneel.
Ketenmachtigingen

Afnemers van diensten kunnen intermediaire organisaties machtigen. Zo kan een directeur bijvoorbeeld een accountantsbureau machtigen, waarna dit bureau vervolgens weer een eigen medewerker machtigt. Deze functionaliteit wordt momenteel aangeboden door 2 erkende aanbieders: CreAim en KPN.

In deze factsheet vindt u meer informatie over ketenmachtigingen. 

Gevalideerde AttribuutverstrekkingNaast authenticatie kunnen ook attributen opgevraagd en verstrekt worden van de gebruiker (bijvoorbeeld naam of emailadres) of het bedrijf (bijvoorbeeld naam of adres van het bedrijf) dat hij vertegenwoordigt. Deze attributen kunnen worden verstrekt op verschillende betrouwbaarheidsniveaus (van zelfverklaard tot gevalideerd in het handelsregister). Implementatie van deze functionaliteit is optioneel. 
Single Sign OnAls een gebruiker eenmaal is ingelogd met eHerkenning, dan hoeft hij niet nogmaals in te loggen bij een website van een andere overheidsorganisatie zolang de eerste sessie actief is. Deze functionaliteit is met name relevant voor dienstverleners die meerdere diensten aanbieden of voor het gebruik van online dienstenportalen. Implementatie van deze functionaliteit is optioneel.
KoppelvlakHet koppelvlak Dienstverlener – Herkenningsmakelaar is verder gestandaardiseerd. Dienstverleners kunnen hiermee gebruik maken van standaard SAML pakketten om aan te sluiten op eHerkenning.