U bevindt zich op: Aansluiten op eHerkenning Algemeen Vraag & Antwoord  Algemeen

Algemeen

Waarom krijg ik een uitnodiging om een review te geven over mijn middelenleverancier?

We vinden het belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd zijn over eHerkenning en de leveranciers die eHerkenning aanbieden. Doen ze het goed? Steekt hun klantenservice er boven uit? Leveren ze wat ze beloven? Daarom willen we klantervaringen zoveel mogelijk transparant maken.

Een aantal leveranciers doet mee met ons onafhankelijke onderzoek naar klantervaringen. Deze vindt u ook terug in het leveranciersoverzicht. Voor het verzamelen van beoordelingen werken wij samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau (Panteia). Uiteraard worden de verzamelde gegevens anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Anonimiteit is hiermee gewaarborgd. 

Hoe dien ik als dienstverlener een wijzigingsverzoek (RFC) in op het Afsprakenstelsel?

Een wijzigingsverzoek kan door iedereen (dienstverleners, deelnemers, gebruikers of de beheerorganisatie) worden ingediend. Een wijzigingsverzoek kan verschillende aanleidingen hebben. De drie meest voorkomende categorieën zijn:

 1. Fouten: denk aan verkeerde verwijzingen of taalfouten. Het oplossen van fouten heeft geen impact op de inhoud/werking van het Afsprakenstelsel.
 2. Issues: denk aan een (deel van een) functionaliteit die in de praktijk niet goed toepasbaar blijkt. Het oplossen van issues heeft impact op de inhoud/werking van het Afsprakenstelsel.
 3. Use cases: denk aan nieuwe gewenste functionaliteiten. Het accepteren van een use case heeft impact op de inhoud/werking van het Afsprakenstelsel.

Een dienstverlener die een wijziging op het Afsprakenstelsel wil doorvoeren dient het volgende proces te volgen:

 1. De dienstverlener gaat in principe naar zijn eHerkenningsmakelaar met het wijzigingsverzoek. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dienstverlener nog geen eHerkenningsmakelaar heeft:
 2. Gaat de dienstverlener met het wijzigingsverzoek naar een collega dienstverlener in de governance eHerkenning (kijk op de website voor de verschillende gremia: https://www.eherkenning.nl/over-eherkenning/besturingsmodel/). Indien dit niet lukt:
 3. Dient de dienstverlener het wijzigingsverzoek in bij de change manager van de beheerorganisatie (via info@remove-meeherkenning.nl). De change manager is tevens secretaris van het Operationeel Overleg.

Het wijzigingsverzoek beschrijft de volgende zaken:

 • Aanleiding/context/business case: waarom moet er iets aangepast worden en wat levert de wijziging op.
 • Wat moet er aangepast worden (omschrijving fouten, issues, use cases).
 • Op welke rollen in het netwerk heeft dit impact (gebruikers, beheerorganisatie, makelaars, middelenuitgevers).
 • Oplossingsrichting (nadere uitwerking van de gevraagde wijziging).
 • Risico’s en mitigerende maatregelen (wat kan er fout gaan, en hoe lossen we dat dan op).

Meer informatie over het RFC-proces vindt u in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten.

Category: Algemeen
Wat is eHerkenning?

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen ondernemers en beroepsgroepen dat met eHerkenning.

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee ondernemers met één sleutel kunnen inloggen bij diverse overheden, instellingen of andere organisaties. Ondernemers hoeven dus niet bij elke dienst een aparte inlogprocedure te hebben of inlogmiddel te onthouden.

In essentie regelt eHerkenning de digitale herkenning (authenticatie) en controleert het de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Zo krijgen zij toegang tot de dienst. In principe is eHerkenning eigenlijk gewoon een toegangspoort waar wordt gecontroleerd of de persoon daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is. Maar ook of hij  mag doen wat hij wil doen.

Als gebruiker kunt u veilig en eenvoudig inloggen bij organisaties die zijn aangesloten op eHerkenning. U heeft dan een eHerkenningsmiddel nodig, uw inlogmiddel. Een kenmerkend verschil tussen eHerkenning en DigiD is dat DigiD wordt ‘uitgegeven’ door de overheid. eHerkenningsmiddelen worden uitgegeven door commerciële bedrijven, onder toezicht van de overheid. U vraagt uw eHerkenningsmiddel dan ook aan bij een van de 6 erkende leveranciers.  

Als organisatie kunt u aansluiten op eHerkenning om uw dienst(en) online toegankelijk te maken. U gebruikt eHerkenning dan als authenticatiesysteem of inlogvoorziening, waarmee u het mogelijk maakt voor gebruikers om veilig op uw webdiensten in te loggen. U wordt aangesloten door een van de 6 eHerkenningsmakelaars.

Category: Algemeen
Wie is verantwoordelijk voor eHerkenning?

eHerkenning is ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid en is daarmee een zogenaamde privaat-publieke samenwerking. Het wordt geleverd en beheerd door commerciële partijen. Dit kan als partij die eHerkenningsmiddelen (inlogmiddelen) aanbiedt of als partij die organisaties technisch aansluit op eHerkenning.

Alle partijen zijn erkende leveranciers en alleen zij kunnen eHerkenning leveren. Beveiliging en functionele kwaliteit is daarmee gegarandeerd. Dit betekent ook dat zij primair verantwoordelijk zijn voor beheer, levering en doorontwikkeling van eHerkenning. Maar ook voor het oplossen van storingen, communicatie of het afhandelen van klachten en problemen die hun klanten hebben. 

Al deze partijen werken samen volgens afspraken die zij met elkaar en met de overheid hebben gemaakt. De overheid (beheerorganisatie Logius) ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd, maar is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering van eHerkenning.

Category: Algemeen
Wat betekent dat: publiek – private samenwerking?

eHerkenning is ontwikkeld door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid. Het  wordt geleverd en beheerd door commerciële bedrijven. Daarmee zijn zij primair verantwoordelijk voor beheer, levering en doorontwikkeling van eHerkenning. Concreet betekent dit dat u een overeenkomst afsluit met een van de erkende leveranciers en niet met de overheid. Dit geldt zowel voor de aanschaf van een inlogmiddel en het aansluiten op het netwerk van eHerkenning.

Alle erkende partijen werken samen volgens afspraken die zij met elkaar en met de overheid hebben gemaakt (Afsprakenstelsel). De overheid (Ministerie van EZ) ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd, maar is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke levering van eHerkenning.

Category: Algemeen
Welke organisaties zijn al aangesloten op eHerkenning?

Inmiddels kan je als gebruiker bij meer dan 170 organisaties inloggen met een eHerkenningsmiddel.  Denk aan gemeenten (waaronder Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Tilburg en Zoetermeer), maar ook aan rijksoverheden (waaronder ministerie van V&J, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Kamer van Koophandel, De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en Agentschap NL) en private organisaties. 

Kijk hier voor een overzicht. U kunt alleen inloggen met eHerkenning bij de organisaties die zijn aangesloten op eHerkenning.

Category: Algemeen