U bevindt zich op: Aansluiten op eHerkenning Algemeen  Over eHerkenning

Over eHerkenning

eHerkenning is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk maken voor bedrijven, ambtenaren en consumenten. Gebruikers loggen met hun eHerkenningsmiddel in op een webdienst om vervolgens hun zaken online te regelen. eHerkenning controleert daarbij of de persoon die een dienst afneemt daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, maar ook of hij ook bevoegd is om te handelen. Organisaties weten zo altijd met wie ze te maken hebben en of diegene bevoegd is om te handelen. De erkende aanbieders van eHerkenning leveren deze zekerheden op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. 

Om een dergelijk netwerk van erkende aanbieders van eHerkenning op een betrouwbare manier tot stand te brengen, te laten functioneren en te evolueren, is een set van afspraken nodig: het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. De erkende aanbieders voldoen allemaal aan deze afspraken. Hierdoor is het mogelijk om in een gezamenlijk netwerk diensten aan te bieden. De overheid beheert het afsprakenstelsel en het gebruik van het merk in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Betrouwbaar netwerk

eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven en is georganiseerd als stelsel. eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders die zijn verenigd in een netwerk.

In het stelsel zijn afspraken vastgelegd met als doel om samenwerking en zekerheid in het netwerk te garanderen. Afspraken omtrent het beheer, de ontwikkelingen, functionaliteiten, beveiliging en privacy. De kracht van het netwerk zit in de zekerheid die het de aangesloten organisaties en gebruikers biedt: online dienstverlening altijd en overal, 24/7.

eHerkenning en Idensys

Het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten is van toepassing op zowel eHerkenning als Idensys (voorheen eID Stelsel). Idensys wordt door de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld als de nieuwe standaard voor toegang tot online dienstverlening. Nog dit jaar start het ‘introductieplateau Idensys’. Dit plateau is gebaseerd op een nieuwe release van eHerkenning. 

Met de introductie van Idensys wordt voortgebouwd op eHerkenning. Organisaties die een snelle start willen maken met Idensys kunnen nu al aansluiten op eHerkenning. Het blijft ook de komende tijd het inlogsysteem voor organisaties, waarmee ondernemers, ambtenaren en consumenten online hun zaken kunnen regelen. Organisaties die gaan aansluiten of al zijn aangesloten op eHerkenning migreren straks mee naar het Idensys. U vindt meer informatie over Idensys op de website: http://www.idensys.nl/.

Beheerorganisatie

Op deze webpagina wordt informatie beschikbaar gesteld over het beheer, de governance en de doorontwikkeling van eHerkenning. Door transparant beheer wordt inzichtelijk hoe er wordt gewerkt en dat het beheer van eHerkenning op een professionele en betrouwbare wijze is georganiseerd.

U vindt hier informatie over:

  • Besturingsmodel – De organisatie van het beheer van eHerkenning en de governance.
  • Ontwikkelingen - De ontwikkeling van eHerkenning tot nu toe.
  • Beveiliging en privacy -  De organisatie van informatiebeveiliging en privacy bij eHerkenning.
  • Afsprakenstelsel - De meest actuele versie van het Afsprakenstelsel eHerkenning.
  • Evenementen - Geplande evenementen.